سرور اختصاصی

استفاده از سخت افزارهای قدرتمند

DUS1

سرور اختصاصی کشور امریکا
16 گیگابایت رم
پردازنده Intel Xeon E3-1271 v3
250 گیگابایت فضای هارد
1 ترا بایت درایو بکاپ
100 مگابایت پورت سرور

DUS2

سرور اختصاصی کشور امریکا
32 گیگابایت رم
پردازنده Intel Xeon E5-2620 v3
250 گیگابایت فضای هارد
1 ترا بایت درایو بکاپ
100 مگابایت پورت سرور

DUS3

سرور اختصاصی کشور امریکا
32 گیگابایت رم
پردازنده Intel Xeon E5-2620 v3
2x1 ترا بایت فضای هارد
1 ترا بایت درایو بکاپ
100 مگابایت پورت سرور

DDE1

سرور اختصاصی کشور آلمان
32 گیگابایت رم DDR4
پردازنده CPU Intel Core i7-6700
2x4 TB فضای هارد SATA
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DDE2

سرور اختصاصی کشور آلمان
32 گیگابایت رم DDR4
پردازنده CPU Intel Core i7-6700
2x500 GB فضای هارد SSD
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DDE3

سرور اختصاصی کشور آلمان
32 گیگابایت رم DDR3
پردازنده CPU Intel Core i7-4770
2x2TB فضای هارد SATA
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DDE4

سرور اختصاصی کشور آلمان
32 گیگابایت رم DDR3
پردازنده CPU Intel Core i7-4770
2x240GB فضای هارد SSD
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DDE5

سرور اختصاصی کشور آلمان
64 گیگابایت رم DDR4
پردازنده CPU Intel Core i7-6700
2x4TB فضای هارد SATA
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DDE6

سرور اختصاصی کشور آلمان
64 گیگابایت رم DDR4
پردازنده CPU Intel Core i7-6700
2x500 GB فضای هارد SSD
پهنای باند ماهیانه 30 ترا بایت
1 گیگابایت پورت سرور

DUK1

سرور اختصاصی کشور انگلیس
4 گیگابایت رم DDR3
پردازنده Intel Quad Core E3-1230 v1
2x2TB فضای هارد SSD
پهنای باند نامحدود
1 گیگابایت پورت سرور

DUK2

سرور اختصاصی کشور انگلیس
128 گیگابایت رم DDR3
پردازنده CPU Intel Dual Hex Core E5-2430
4x2TB فضای هارد SSD
پهنای باند نامحدود
1 گیگابایت پورت سرور

DUK3

سرور اختصاصی کشور انگلیس
128 گیگابایت رم DDR3
پردازنده CPU Intel Dual Octa Core E5-2640 v3
12x2TB فضای هارد SSD
پهنای باند نامحدود
1 گیگابایت پورت سرور