سرور مجازی

سرور های قدرتمند را از ما بخواهید

VDE1

سرور مجازی کشور آلمان
512 مگابایت رم
20 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس

VDE2

سرور مجازی کشور آلمان
1 گیگابایت رم
40 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس و ویندوز

VDE3

سرور مجازی کشور آلمان
2 گیگابایت رم
70 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس و ویندوز

VDE4

سرور مجازی کشور آلمان
3 گیگابایت رم
90 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس و ویندوز

VDE5

سرور مجازی کشور آلمان
4 گیگابایت رم
120 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس و ویندوز

VDE6

سرور مجازی کشور آلمان
5 گیگابایت رم
160 گیگابایت فضای هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
1 عدد آی پی
پورت سرور با سرعت یک گیگابایت در ثانیه
سیستم عامل لینوکس و ویندوز